Engasjerte og dyktige fagfolk

KB Entreprenør As ble etablert i desember 2013 og driver innen virksomhetsområdene totalentreprise, nybygg, tilbygg, rehabilitering og ombygging.
Tar også på oss små oppdrag som mindre utbedringer. Bedriften har per i dag 14 ansatte; 9 tømrere, 2 lærlinger, 2 prosjektledere og daglig leder.
KB Entreprenør As tilbyr prosjekterings tjenester, og kan være behjelpelig med byggesak/byggesøknader.
Bedriften har sentral godkjenning etter plan og bygningsloven innenfor disse områdene:

 •  Søker for alle typer tiltak, tiltaks klasse 2
   
 •  Utførelse av Tømrer arbeid og montering av    trekonstruksjoner, tiltaks klasse 2
   
 •  Prosjektering av Konstruksjons sikkerhet i tiltaks klasse 2
 •  Prosjektering av Bygnings fysikk i tiltaks klasse 2
   
 •  Kontroll av Overordnet ansvar for kontroll, tiltaksklasse 2 
 •  Kontroll av Lufttetthet ( i nye boliger) i tiltaks klasse 1
 •  Kontroll av Våt rom (i boliger) i tiltaks klasse 1
 •  Kontroll av Bygnings fysikk, tiltaks klasse 2
 •  Kontroll av konstruksjons sikkerhet, tiltaks klasse 2
   

Bedriften ble i 2014 godkjent som lærebedrift i tømrerfaget, og dette er vi stolt av. Vi har høy faglig kompetanse, god erfaring, og er godt kjent lokalt rundt i Nordhordland, da mange av våre ansatte har arbeidet i distriktet i flere år. Vi påtar oss for øvrig oppdrag i store deler av «Bergensregionen». KB Entreprenør As sine kontorer finner du i 3 etg, i det nye kontorbygget under Hagelsund broen i Knarvik, Lindås Kommune.

 

Våre visjoner

KB Entreprenør As ønsker å være en samarbeidspartner som skal levere gjennomgående god kvalitet. Vi ønsker til enhver tid å være konkurranse dyktige, både overfor våre oppdragsgivere og for våre ansatte. KB Entreprenør As skal være en god og trygg arbeidsgiver, som sammen med arbeiderne skaper både individuell trivsel, og et godt felles samhold. Vi ønsker å bidra med kompetanseheving og følge med på utvikling innenfor faget. Vi legger stor vekt på å utføre våre oppdrag innenfor de lover og forskrifter som til enhver tid gjelder.

Kompetanse

Det er stilt strenge krav til kompetanse i Plan og bygningsloven, for en ansvarlig bedrift i i bygg og anleggsbransjen. Hos oss finner du fagfolk. Ansatte hos oss har mesterbrev,fagbrev og høyere utdanning innenfor ulike grener i bygg og anleggsfaget. Dette gjør at vi er en trygg bedrift med høy kompetanse. Ansatte hos oss kan vise til store prosjekter fra tidligere , som er utført med høy kompetanse. Vi ønsker å fremstå som en bedrift som setter faget høyt, og som setter sin ære i godt utført håndverks arbeid.

SG_GULL_SORTBOKS.png