Mjåtveitmarka

Mjåtveitmarka

Eneboliger på Frekhaug.
Eneboliger under oppføring med solrik og sentral beliggenhet på Frekhaug.
Knarvik Bygg AS har oppdraget med oppføring av 5 eneboliger som leveres
nøkkelferdige i nytt boligfelt sentralt på Frekhaug

Området er meget solrikt og barnevennlig. Boligene holder god standard i
tidsmessige kvaliteter. 2 av boligene er under oppføring. Resterende 3 er byggeklar.
Det er mulig å gjøre enkelte endringer på boligene tidlig i byggefasen.

Oppdraget til Knarvik Bygg AS er prosjekt og byggeledelse, samt utførende tømrerarbeid,
og koordinering av fagene.

For mer informasjon, kontakt;

Kurt Henning Oppedal
Fung. Daglig leder
Tlf: (+47) 40 47 80 70
E-mail: kurt@nesttunbyggconsult.no

Ørjan Arnesen
Prosjektleder
Tlf: (+47) 91 59 68 65
E-mail: orjana@knarvikbygg.no